Klik HIER voor de homepage van de Haarlemse Jeugd Competitie

User Name

Password

Info New or Forgotten?

Haarlems Jeugd Circuit > Privé
competitie@tennisnetwerkhaarlem.nl

Haarlemse Jeugd Competitie - Selfservice voor deelnemers

   
 
PlanMySport Selfservice> Privacy
PRIVACYVOORWAARDEN in PLANMYSPORT
1) Definities
 • PMS = PLANMYSPORT
 • Leverancier = De leverancier van PMS, zijnde Farmore Automation, gevestigd in Haarlem, Nederland.
 • Cliënt = De organisatie die met Leverancier een overeenkomst heeft afgesloten om PMS te gebruiken.
 • U = Dit bent U! Zijnde een persoon die in PMS is vastgelegd. Ongeacht het geslacht en lees in deze normen daarom ook “zij” en “haar” in plaats van “hij” en “zijn”.
 • AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Verwerken = het gebruiken van PMS om gegevens te bekijken, in te voeren, te wijzigen en te verwijderen.
 • Gebruiker = De persoon die voor zijn/haar werk bij Cliënt een functie of rol in PMS heeft gekregen om gegevens te verwerken.
2) Geheimhouding

PMS is een alles-in-één oplossing voor de administratie, communicatie en organisatie in de sportwereld.

Uw persoonsgegevens, ook wel persoonlijke gegevens genoemd, worden vastgelegd in PMS. Conform de AVG gaan Leverancier en Cliënt zorgvuldig om met uw gegevens en hebben zij alle maatregelen genomen om die geheim te houden.

Naast uw persoonsgegevens legt Cliënt ook administratieve gegevens van U vast. Deze gegevens ontstaan meestal door het verwerken van uw persoonsgegevens (Verwerkingen genoemd).

3) Persoonsgegevens en verwerkingen

3.1 - U bent de enige die persoonsgegevens verstrekt

 • Cliënt verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u zelf verstrekt door gebruik te maken van de diensten van Cliënt via het invullen van het inschrijfformulier, maken van een reservering of bijwerken via de selfservice (zie 5).

3.2 - Persoonsgegevens

In PMS zitten deze persoonsgegevens:

 • Naam: voorletters, roepnaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Foto
 • Adres: straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummers (vast en mobiel)
 • E-mailadressen (standaard en CC)
 • Factuuradres
 • Incasso machtiging: mandaat, bankrekeningnummer (IBAN) en rekeninghouder
 • Sportieve gegevens: vereniging, bondsnummer en
  • Bij tennis: speelsterkte en rating
  • Bij padel: speelsterkte
  • Bij skiën en snowboarden: nivo
 • Sportieve ervaring: hoe lang gesport, hoe lang les gehad, welke sporten gedaan

3.3 - Verwerkingen

Uw persoonsgegevens worden door Cliënt voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Vastleggen en factureren/betalen van lidmaatschappen en abonnementen
 • Vastleggen en factureren/betalen van lesgroepen en bijhouden van presentie en absentie tijdens lessen
 • Vastleggen en factureren/betalen van deelname aan evenementen, competities en toernooien
 • Tonen foto in ledenlijsten en speelschema’s en tijdens reserveren/afhangen
 • Creëren van Sport Chat groepen
 • E-mailen van nieuwsberichten en nieuwsbrieven
 • E-malen van uitnodigingen om in te schrijven voor lessen, evenementen, competities en toernooien
 • E-mailen van planningen en uitslagen
 • E-mailen van bevestigingen van inschrijvingen
 • E-mailen van facturen
 • E-mailen van chats in Sport Chat inclusief Chat & Speel
 • E-mailen van toegangscodes en wachtwoorden
 • E-mailen of bellen om u van dienst te kunnen zijn (zoals planningen en afgelastingen doorgeven)
 • E-mailen om u te informeren over wijzigingen in diensten
 • Verwerken van inschrijvingen
 • Ontdubbelen in geval is ingeschreven zonder in te loggen
 • Ledenlijsten
 • Overzichten met cursisten en huurders
 • Speelschema’s en dagschema’s voor toernooien en competities
 • Overige niet specifiek genoemde functionaliteit in PMS
 • Aanmelden bij de KNLTB indien Cliënt een bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging is

3.4 - Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 • Cliënt verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 • Doordat schriftelijke toestemming in praktische zin niet mogelijk is doordat met PMS alles online gaat, vult u voor deze toestemming op het inschrijfformulier het e-mailadres en (bij het factuuradres) de naam van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger in.

3.5 - Loggen van verwerkingen en wijzigingen

 • Wijzigingen in uw persoonsgegevens worden gelogd om te kunnen achterhalen wie wanneer met welk product van PMS de wijzigingen aanbracht.
 • De belangrijkste reden om dit te kunnen achterhalen zijn foutieve wijzigingen met als doel een verbetering van het gebruik van PMS opdat herhaling wordt voorkomen.
4) U wordt één keer vastgelegd in PMS
 • Vanwege uw recht op inzage in uw persoonsgegevens en via bewerkingen tot stand gekomen administratieve gegevens en het feit dat U bij meerdere Cliënten actief kunt zijn, wordt U precies één keer in PMS vastgelegd, opdat uw persoonsgegevens consistent en eenduidig blijven.
 • Cliënt heeft uitsluitend toegang tot uw gegevens indien U bij Cliënt lid, abonnee, cursist, huurder, deelnemer of andere vorm van klant bent of bent geweest.
 • Leverancier zorgt er middels een ontdubbelingsprocedure voor dat U in PMS uniek blijft. U kunt op drie manieren inschrijven en reserveren bij Cliënt:
  • Ingelogd. Dan wordt de inschrijving of reservering direct aan U gekoppeld.
  • Niet-ingelogd. Dan wordt er eerst voor U een “concept persoon” aangemaakt. Leverancier controleert of U als concept persoon reeds in PMS bent vastgelegd. Zo ja, dan wordt de concept persoon naar U ontdubbeld, met andere woorden, dan wordt de inschrijving of reservering aan U gekoppeld. Hierbij kan Leverancier uw persoonsgegevens direct actualiseren. Zo nee, dan wordt voor U een nieuwe persoon aangemaakt.
  • Semi-ingelogd via een gepersonaliseerde inschrijfkoppeling (zie 9.1). Ook dan wordt de inschrijving of reservering direct aan U gekoppeld, tenzij U op het inschrijfformulier uw roepnaam en/of achternaam en/of geboortedatum wijzigt, in welk geval automatisch wordt overgestapt op de niet-ingelogde manier.
 • Ondanks dat de ontdubbelingsprocedure zorgvuldig wordt uitgevoerd, kan Leverancier niet garanderen dat een dubbele vastlegging altijd wordt voorkomen. Merkt U dat U dubbel bent vastgelegd in PMS, stuur dan een e-mail naar helpdesk@planmysport.com.
5) Selfservice persoonsgegevens met een persoonlijke toegangscode
 • U krijgt na de ontdubbelingsprocedure in PMS per e-mail, indien u een nieuw persoon blijkt te zijn, een unieke persoonlijke toegangscode met wachtwoord.
 • De persoonlijke toegangscode wordt bepaald op basis van uw eerste voorletter en achternaam. Is dat al in gebruik of eens gebruikt, dan wordt er een willekeurig nummer achter gezet.
 • Wij adviseren U het wachtwoord zo snel mogelijk te wijzigen op de website van Cliënt.
 • Leverancier en Cliënt kunnen geen gewijzigde wachtwoorden zien.
 • Na inloggen op de website van Cliënt kunt U op pagina Privé zien welke administratieve gegevens van U in PMS zijn vastgelegd.
  Pagina Privé zit meestal in het hoofdmenu van de website, maar bij verenigingen soms onder de hoofdoptie "Voor leden".
 • U kunt daar ook uw persoonsgegevens actueel houden en afschermen (zie 6).
 • Indien u uw toegangscode en/of wachtwoord niet meer weet, kunt U deze op de website van Cliënt en in de PLANMYSPORT APP opnieuw aanvragen.
  Deze aanvragen worden uitsluitend door Leverancier afgehandeld, omdat die als enige in PMS iedereen kan vinden en zo kan voorkomen dat U per abuis toch dubbel wordt vastgelegd.
  Leverancier garandeert dat deze aanvragen binnen twee werkdagen worden afgehandeld; in de praktijk is het meestal binnen 2 uur.
 • Indien U uw toegangscode en wachtwoord ter beschikking stelt aan derden, bent U zelf verantwoordelijk voor de gevolgen, zoals ongewenste wijzigingen van uw persoonsgegevens, ongewenste inschrijvingen en onjuist gebruik van PMS.
 • PMS monitort het inloggen en als voor uw toegangscode een aantal keren een verkeerd wachtwoord wordt ingevuld, wordt die toegangscode geblokkeerd. Zo wordt voorkomen dat een onbekende een onbeperkt aantal pogingen kan doen om in te loggen met uw toegangscode.
 • Uw toegangscode wordt niet gewijzigd, uitgezonderd bijzondere situaties, zoals scheiding, huwelijk of wijziging van naam. Stuur dan een e-mail met het verzoek en uitleg naar helpdesk@planmysport.com.
6) Afscherming persoonsgegevens

6.1 - Uitgangspunten

 • U bepaalt zelf wie uw persoonsgegevens in PMS mogen zien.
 • Gebruikers bij Cliënt kunnen al uw persoonsgegevens zien.
 • Leden van één vereniging kunnen elkaars namen, foto’s, e-mailadressen en telefoonnummers zien.
 • Cursisten in één lesgroep kunnen elkaars namen, foto’s, e-mailadressen en telefoonnummers zien.
 • Bij toernooien en competities bepaalt Cliënt of deelnemers elkaars e-mailadressen en/of telefoonnummers kunnen zien. Dat is alleen het geval als deelnemers zelfstandig invallers zoeken en/of uitslagen invullen en/of wedstrijden plannen.
 • Bij toernooien en competities zijn namen, foto’s, verenigingen en speelsterktes altijd te zien.

6.2 - Onderscheid gegevens bij afscherming

 • U kunt via de selfservice (zie 5) en de PLANMYSPORT APP uw persoonsgegevens afschermen. U kunt ook Cliënt verzoeken om dit in PMS in te stellen en Cliënt is verplicht om dat dan binnen 2 werkdagen uit te voeren.
 • Via afschermen kunt U als lid van een vereniging of als cursist in een lesgroep ervoor zorgen dat de andere leden of cursisten in de groep uw foto, e-mailadressen en/of telefoonnummers niet kunnen zien.
 • U kunt de volgende gegevensverzamelingen afschermen:
  • E-mailadres en e-mailadres CC
  • Telefoonnummer vast
  • Telefoonnummer mobiel
  • Postadres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • Foto
 • De volgende persoonsgegevens zijn uitsluitend zichtbaar voor Gebruikers bij Cliënt:
  • Geboortedatum en leeftijd
  • Geslacht
  • Factuuradres
  • Incasso machtiging
7) Recht op vergetelheid – het gegevenswissingsrecht

7.1 - Uitgangspunten

 • Cliënt zal uw persoonsgegevens om fiscale redenen gewoonlijk minstens 7 jaar bewaren.
 • Cliënt zal uw persoonsgegevens niet op eigen initiatief verwijderen, ook niet na 7 jaar.
 • Conform de AVG kunt U Cliënt verzoeken om “vergeten” te worden. Concreet komt dat neer op verwijderen uit of anonimiseren in PMS.
 • Het is aan Cliënt om voor het gegevenswissingsrecht een procedure op haar website te zetten.
 • Het is aan Cliënt om zeker te stellen dat U zélf aanvraagt om vergeten te worden met als uitzondering kinderen waarvoor de ouders/verzorgers de aanvraag kunnen indienen.
 • Onder anonimiseren wordt in beginsel hetzelfde verstaan als onder pseudonimiseren in de AVG, met dienverstande dat bij anonimiseren in PMS altijd dezelfde te naam stelling wordt gehanteerd (zie 7.4).
 • Belangrijk: verwijderingen en anonimiseringen kunnen niet worden teruggedraaid.

7.2 - Overwegingen

Cliënt zal, om te beoordelen of U verwijderd of geanonimiseerd kan worden, de volgende punten overwegen.

 • Heeft u nog openstaande betalingen? Dan wordt uw verzoek geweigerd totdat U alles heeft betaald.
 • Zijn uw gegevens nodig om te voldoen aan fiscale verplichtingen? Indien Cliënt de financiële gegevens in PMS gebruikt voor de belastingen, dan kunnen uw gegevens niet binnen 7 jaar na de laatste financiële verwerking (factuur of betaling) verwijderd worden. Na overleg met de belastingdienst kan Cliënt uw persoonsgegevens eventueel wel anonimiseren.
 • Bewaartermijnen: om fiscale redenen kan het noodzakelijk zijn om de administratieve gegevens een aantal jaren te bewaren en Cliënt zal u dan anonimiseren.
 • Statistische informatie: door U te verwijderen, kloppen statistische gegevens zoals bijvoorbeeld aantal leden, aantal cursisten en omzet niet meer. Cliënt zal kiezen voor anonimiseren om juiste cijfers te houden.
 • Archief: door toernooien en competities te verwijderen, is het niet meer mogelijk om terug te kijken naar de schema’s in het verleden!
 • Deelname aan toernooien en competities: het is conform de bondsreglementen voor toernooien en competities niet mogelijk om individuele teams uit speelschema’s te verwijderen. Heeft U meegedaan aan toernooien en competities, dan zal Cliënt U anonimiseren of, na het volledig verwijderen van die toernooien en competities, hetgeen uitsluitend in uitzonderlijke situaties gebeurt, verwijderen.

7.3 - Verwijderen

 • Het proces om te verwijderen gaat als volgt:
  • Stap 1: verwijderen van al uw gegevens uit PMS, voorzover die betrekking hebben op Cliënt.
  • Stap 2: als U bij geen enkele Cliënt nog actief bent, wordt U helemaal uit PMS verwijderd.
 • PMS onthoudt uw persoonlijke toegangscode zodat hij in de toekomst voor niemand meer gebruikt zal worden. Mocht u later opnieuw in PMS worden vastgelegd, dan krijgt u een nieuwe persoonlijke toegangscode omdat Leverancier geen mogelijkheid heeft om uw vorige/oorspronkelijke persoonlijke toegangscode te achterhalen.

7.4 - Anonimiseren

 • Bij anonimiseren moet Cliënt in overleg met U kiezen:
  • Persoonsgegevens anonimiseren: in dat geval worden uw persoonsgegevens en alle gelogde wijzigingen gewist met uitzondering van uw naam. Cliënt zal hiervoor willen kiezen als U heeft meegedaan aan toernooien of competities vanwege het archief.
  • Volledig anonimiseren: in dat geval bent U op geen enkele manier terug te vinden. Naast het anonimiseren van uw persoonsgegevens wordt uw naam namelijk gewijzigd in “Anoniem”.
 • Het proces om te anonimiseren is als volgt:
  • Stap 1: aanmaken nieuwe persoon in PMS met uw naam of “Anoniem”, uw geslacht, geboren op de eerste dag van uw geboortemaand (vanwege statistische overzichten op basis van leeftijd) en verder alle persoonsgegevens blanco.
  • Stap 2: overzetten van al uw administratieve gegevens naar de nieuwe persoon.
  • Stap 3: verwijderen van U. Let op: voor andere Cliënten waar U nog wél actief bent, blijft U bestaan onder uw eigen persoonsgegevens.
8) Monitoring websites, producten van PMS en PLANMYSPORT APP

8.1 - Doel van de monitoring

 • Uw bezoek aan de website van Cliënt, de producten van PMS en de PLANMYSPORT APP wordt gevolgd.
 • Het doel daarvan is bijhouden welke pagina’s in welke volgorde bezocht worden en welke functies gebruikt worden.
 • Deze informatie wordt gebruikt om het menu, pagina’s en inhoud te optimaliseren, verwerkingen bij te houden en fouten in de software van PMS te detecteren.
 • Monitoring gebeurt altijd; het maakt niet uit of u bent ingelogd.

8.2 - Cookies

 • Voor deze monitoring worden cookies gebruikt:
  • Het cookie van de website en de producten van PMS heet PLANMYSPORT (met hoofdletters - soms wordt als naam "pmsportal30" weergegeven).
  • Het cookie van de app heet planMySport.
 • Het cookie PLANMYSPORT bevat deze gegevens:
  • De sessie zodat PMS kan zien waar u bent en welke acties u doet, ongeacht het IP-adres.
  • Uw toegangscode als u bent ingelogd.
  • Uw taalinstelling.
 • Het cookie planMySport bevat deze gegevens:
  • De sessie zodat PMS kan zien waar u bent en welke acties u doet, ongeacht het IP-adres.
  • Uw toegangscode als u bent ingelogd.
  • Uw taalinstelling.
  • De gekozen organisatie en locatie.
 • U kunt alleen inloggen als cookies in de browser worden toegestaan.

8.3 - Géén commercieel gebruik

 • PMS legt géén verbanden tussen deze monitoring en uw persoonsgegevens.
 • De monitoring wordt derhalve op geen enkele manier gebruikt voor commerciële boodschappen.
 • Om deze reden wordt U ook niet om toestemming gevraagd om het cookie te plaatsen.
9) E-mails vanuit PMS

9.1 - Gepersonaliseerde inschrijfkoppelingen

 • Cliënt kan U vanuit PMS e-mails sturen met daar in zogeheten “gepersonaliseerde inschrijfkoppelingen”. Als u op zo’n koppeling klikt, verschijnt het inschrijfformulier waarop uw persoonsgegevens automatisch zijn ingevuld. Inschrijven gaat dan meestal in één of twee klikken. Als U uw persoonsgegevens aanpast, wordt dat direct in PMS vastgelegd. Als U uw roepnaam en/of achternaam en/of geboortedatum wijzigt, gebeurt dit niet, maar wordt een “concept persoon” aangemaakt, die Leverancier gaat ontdubbelen (zie 4).
 • Omdat via die gepersonaliseerde inschrijfkoppelingen uw persoonsgegevens opgeroepen kunnen worden en zelfs kunnen worden gewijzigd, wordt U middels een waarschuwing in de e-mail geadviseerd om de e-mail niet door te sturen. Doet U dat wel, hetgeen technisch niet te verhinderen is, dan ontstaat het risico op een datalek betreffende uw eigen persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij U zelf en U kunt Leverancier noch Cliënt hierop aanspreken.
 • Bewezen is dat deze gepersonaliseerde inschrijfkoppelingen, vanwege het gemak voor U om in te schrijven, leiden tot meer inschrijvingen in vergelijking met het inschrijven via de website of PLANMYSPORT APP. Met andere woorden: gemiddeld gezien doet U dankzij deze gepersonaliseerde koppelingen mee aan meer sportieve activiteiten.
 • Via de selfservice en/of het klikken op de opt-in/opt-out koppeling in e-mails kunt u aangeven of u wel of niet gepersonaliseerde inschrijfkoppelingen accepteert.
 • U kunt tevens, bijvoorbeeld als U per ongeluk een e-mail met een gepersonaliseerde inschrijfkoppeling heeft doorgestuurd, alle reeds ontvangen en doorgestuurde inschrijfkoppelingen ongeldig maken, zodat er onmiddellijk geen risico meer is op een datalek.
 • Leverancier monitort het gebruik van gepersonaliseerde inschrijfkoppelingen om eventuele datalekken of het risico daarop te signaleren. In zulke gevallen kan Leverancier uw inschrijfkoppelingen direct ongeldig maken.

9.2 - Gebruik van e-mailadressen

 • Cliënt zal u vanuit PMS alleen zakelijke e-mails sturen, waaronder bevestigingen van inschrijvingen en reserveringen, indelingen, wedstrijdprogramma’s, planningen, standen, facturen, agenda herinneringen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om ergens voor in te schrijven, en dergelijke.

9.3 - Opt-in en opt-out

 • In de e-mails van Cliënt staat een koppeling naar een opt-in/opt-out formulier. Door daarop te klikken en het formulier in te vullen, kunt U zich uitschrijven/aanmelden voor e-mailings.
 • U kunt deze instelling voor het ontvangen van e-mailings ook doen via de selfservice (5).
 • De opt-in/out instelling is niet van toepassing voor e-mails met facturen, bevestigingen van inschrijvingen en reserveringen, herinneringen van agendapunten, planningen voor wedstrijden en bevestigingen van indelingen voor les en contracten.

9.4 - Opmaak en leesbaarheid

 • E-mails uit PMS bestaan standaard uit twee delen:
  • 1) een deel mooi opgemaakt in HTML en
  • 2) een deel in platte TEKST
 • In uw e-mailprogramma stelt u in of u de mooi opgemaakte HTML wilt zien of de platte TEKST.
 • Via de selfservice en het opt-in/opt-out formulier kunt u deze opmaak zelf sturen:
  • 1) E-mails altijd mooi opgemaakt in HTML én als platte tekst, zodat u per e-mail kunt kiezen in uw mailprogramma.
  • 2) E-mails altijd mooi opgemaakt in HTML.
  • 3) E-mails altijd alleen als platte TEKST.
 • Heeft u een iphone of ipad en zijn de e-mails die U van Cliënt krijgt leeg, dan heeft u te maken met een fout in de software van Apple. Als oplossing cq work-around kunt u dan optie 2) instellen, dus e-mails altijd mooi opgemaakt in HTML.

9.5 - Loggen van ontvangst van e-mails

 • In elke e-mail zit, om te controleren of U de e-mail opent, een verborgen URL in dit formaat:
  https://tools.planmysport.com/portal/pls/pmsportal30/sct_mail_frm.sct_eml_open?p_eml_number=nummer&p_chk_id=getal
 • U wordt verzocht om de werking van deze koppeling goed te keuren indien uw mailprogramma daarom vraagt.
 • Bij e-mails met facturen, planningen en bevestigingen van indelingen voor les en contracten kan Cliënt onderaan een koppeling zetten waarmee U de ontvangst van de e-mail kunt bevestigen.
10) Inschrijvingen die niet helemaal zijn afgemaakt
 • U kunt een inschrijfformulier op de website van Cliënt en in de PLANMYSPORT APP opstarten. Zodra U het formulier vastlegt of, indien van toepassing, naar een volgende stap gaat, wordt de inschrijving vastgelegd. Indien het formulier uit één stap bestaat en U een fout maakt bij het invullen of als het formulier uit meerdere stappen bestaat, dan krijgt de inschrijving de status “in progress”. Zolang U de fouten niet corrigeert of, in geval van meerdere stappen, niet alle stappen invult, houdt de inschrijving deze status “in progress”. Pas na de correctie en/of het invullen en vastleggen van alle stappen, wordt de inschrijving definitief.
 • Leverancier monitort de inschrijvingen met de status “in progress” en zal ze na 2 tot 21 dagen verwijderen. Niet direct, want de kans bestaat dat het formulier nog open staat op uw scherm.
 • Cliënt kan alle inschrijvingen zien, ook die met status “in progress” en is zich er dan van bewust dat U het formulier nog niet helemaal heeft ingevuld en zodoende ook nog niet akkoord bent gegaan met deze privacy normen. Cliënt heeft deze inzage nodig omdat het in de praktijk voorkomt dat bij het inschrijven problemen of vragen ontstaan en Cliënt moet daar dan bij kunnen helpen en zien wat U tot dan heeft ingevuld.
11) Reserveringen die niet helemaal zijn afgemaakt
 • U kunt vanaf de website van Cliënt en de PLANMYSPORT APP online reserveringen maken.
 • Als U dan niet bent ingelogd, dient u eerst persoonsgegevens in te vullen en wordt op basis daarvan een “concept persoon” aangemaakt.
 • Als U de reservering maakt cq vastlegt, volgt de ontdubbelingsprocedure (zie 4).
 • Leverancier monitort de reserveringen met concept personen. Indien na 2 dagen nog geen reservering is gemaakt en de kans dat op uw scherm het reserveringsprogramma nog open staat nihil is, dan zal Leverancier de concept persoon verwijderen.
12) Contact tussen U en de Leverancier
 • U wordt/bent klant bij Cliënt en niet bij Leverancier. Leverancier zal U daarom nooit op eigen initiatief e-mails vanuit PMS sturen, met als enige uitzondering uw toegangscode en wachtwoord als U daarom vraagt op de website van Cliënt, in het reserveringsprogramma, op het inschrijfformulier of de PLANMYSPORT APP.
 • Indien U per e-mail een vraag stelt aan Leverancier, zal Leverancier beoordelen of hij of Cliënt kan of moet antwoorden. In het geval van Cliënt, zal Leverancier de e-mail doorsturen.
 • Indien bij het ontdubbelen van deelnemers (zie 4) of de aanvraag om een nieuw wachtwoord (zie 5) twijfel ontstaat of U in PMS bestaat, dan kan Leverancier U per e-mail om meer informatie vragen.
 • In uitzonderlijke gevallen kan het bij een crash van PMS gebeuren dat U een scherm krijgt met een foutmelding, het bericht dat Leverancier van het probleem een e-mail heeft gekregen en, indien het een crash is waarop direct actie genomen moet worden, staat ook het telefoonnummer van Leverancier erbij. In zulke gevallen kan Leverancier, op basis van de informatie van de e-mail, direct contact met U opnemen of kunt U het nummer bellen.
13) Uw rechten
 • Conform de AVG heeft u diverse rechten:
  • Het recht op inzage en rectificatie: zie de artikelen 4 en 5. Vanwege deze selfservice hoeft U hierover Cliënt niet te informeren noch aan Cliënt toestemming te vragen. Komt U er zelf niet uit, dan kunt U Cliënt altijd om hulp vragen.
  • Het recht om vergeten te worden: zie artikel 7.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens: dit recht is beperkt doordat alle persoonsgegevens zoals vermeld in artikel 3 nodig zijn om U op een juiste manier administratief vast te leggen voor uw sportieve activiteiten bij Cliënt.
 • Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met Cliënt.
 • Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens conform de AVG artikel 77, dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonlijke gegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
14) Wijzigingen in de privacyvoorwaarden
 • Leverancier en Cliënt hebben samen deze privacyvoorwaarden opgesteld op basis van de meest recente inzichten en kennis over de AVG.
 • Vanwege juridische ontwikkelingen en nieuwe inzichten bestaat de kans dat de privacyvoorwaarden worden aangepast. Wij verzoeken u daarom deze privacyvoorwaarden regelmatig door te nemen.

Copyright © 2011 Tennis Netwerk Haarlem. Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden

Technische informatie

Contact